LoRaWAN Gateway
công nghiệp 3 Gam/4 Gam LTE Router
LoRaWAN Cảm Biến-Môi Trường Giám Sát
Nhiệt độ Cảm Biến
210,00 US$ - 260,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
319,00 US$ - 320,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
319,00 US$ - 320,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
319,00 US$ - 320,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
499,00 US$ - 599,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
599,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
259,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
499,00 US$ - 599,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
499,00 US$ - 599,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)